Jeg arbeider langs to forskjellige ”filer”, vekselvis med maleri og materialarbeider/objekter.

Maleri

 

Maleprosessen er langsom. Bildene blir til utfra en følelse for det som skjer på flaten mellom farge og form og bygges opp innenfra i lagvise sjikt, eller som improvisasjon over en skisse. Fargene legges på i tynne sjikt, først acryl, så eventuelt olje. Hver fase i arbeidet må ha noe som får meg til å finne det interessant nok til å fortsette. Bildet bestemmer selv, i samarbeid med meg, når og hvordan det avsluttes. Jeg må hele tiden avgjøre om utilsiktede elementer fortsatt skal være med videre i prosessen.

 

 

 

Objekter

 

Den ytre virkelighetens hendelser og/eller ”funn” fra ulike hold, blir til en sammenstilling av materialer, tre, tekstil, metall, plexi, som i beste fall kan få frem en ironisk eller humoristisk kommentar. Den konkrete oppryddingen i familiearkivene, gjensyn og gjenbruk av bortstuede saker og ting kan for meg få nytt liv og mening når de blir satt inn i en ny sammenheng.

 

 

HEIMSKRINGLA,

HOME og

NORSKARE ENN FØR

 

Arbeidsnotat vedrørende vegginstallasjonene

 

Jeg planlegger å lage utstilling med en hylleinstallasjon, bestående av 30-40 små objekter. Antallet kan tilpasses de aktuelle vegger.

Objektene er laget av ”funn”, stort sett fra den hjemlige arena, kjøkken, stue og hverdagsliv. Gamle leker, redskaper, nips, souvenirer fra reiser i inn- og utland osv, er føyet sammen i mer eller mindre naturlige kombinasjoner, og på måter som jeg synes gir uvante og nye meninger. Jeg hekler, limer, maler og spikker. Det blir en kommentar og reaksjon til samfunn og politikk, til personlig erfaring, sett med en viss humor og distanse.

 

Jeg tenker å bygge videre på samme idè som installasjonen HEIMSKRINGLA, som for tida stilles ut på årets Østlandsutstilling, installasjonen HOME som vises på  AKS-20-års jubileumsutstilling på Lillestrøm og til NORSKARE ENN FØR som jeg er i gang med nå.

Ønsker å føye til flere detaljer i helheten, slik at hele utstilligsveggen dekkes, dog må hvert enkelt objekt kunne fattes og sees uten å henge for høyt, eller lavt.

PS. Installasjonen tåler kunstig lys, med spotlights, det får fram det teatrale og narrative.

 

Når det gjelder arbeidet med Installasjonen NORSKARE ENN FØR, tenker jeg på tilpasningen språklig og kulturelt, alle innvandrere må igjennom når de skifter land. Er det slik at jo fjernere kulturene står hverandre, desto større vil avstanden føles mellom identitetene som utvikler seg ?... Blir vi mer norske nordmenn når vi bor ute, eller mer pakistanske pakistanere, når vi bor i Norge ? Hvordan utvikler norsk kultur seg i forbindelse med integreringen av innvandrete utlendinger?  Hva er det å være norsk?

 

Jeg finner gamle ting, leker importert fra Kina, porselen, rester av klær og sko, ting som jeg synes refererer til norske barnesanger, eventyrtradisjon og historie. Hvordan blander dette seg med importert stoff? Hvordan kan jeg uttrykke denne dobbelheten, og er jeg blitt norskere enn før? Er jeg norskere enn min mor? Hva er å være Norsk? Arven fra fortiden sier at jeg selv er født av delvis utenlandske folk (europeere) hva tenker jeg om dette? Har det hatt noe å si for min ”norskhet”?

 

Jeg føyer ulike ting sammen i mer eller mindre umulige eller slående kombinasjoner, slik at nye tanker oppstår. Jeg prøver, setter sammen, limer, hekler og spikker og maler. Jeg vil løfte fram det som ligger skjult i min egen historie og i vår felles lokale og nasjonale historie, og prøve å kaste lys på det jeg ser, har sett og opplevd.

Uttrykket ”norskare enn før ” hørte jeg av en ”ekte” telemarking, som hadde vært i Paris og kom hjem igjen til Telemark, med nye inntrykk i skreppa.---og hva kan dette ha for en betydning?

 

Marianne Haukebø

Nesodden, januar 2007

 

 

MARIANNE HAUKEBØ - Knutsvei 75, 1450 Nesoddtangen - 66 91 18 97

Webdesign:

FRIISKDESIGN