" Jeg arbeider langs to forskjellige ”filer”, vekselvis med maleri og materialarbeider/objekter. "

Marianne Haukebø

Objekter

Den ytre virkelighetens hendelser og/eller ”funn” fra ulike hold, blir til en sammenstilling av materialer, tre, tekstil, metall, plexi, som i beste fall kan få frem en ironisk eller humoristisk kommentar.

 

Den konkrete oppryddingen i familiearkivene, gjensyn og gjenbruk av bortstuede saker og ting kan for meg få nytt liv og mening når de blir satt inn i en ny sammenheng.

Maleri

Maleprosessen er langsom. Bildene blir til utfra en følelse for det som skjer på flaten mellom farge og form og bygges opp innenfra i lagvise sjikt, eller som improvisasjon over en skisse. Fargene legges på i tynne sjikt, først acryl, så eventuelt olje.

 

Hver fase i arbeidet må ha noe som får meg til å finne det interessant nok til å fortsette. Bildet bestemmer selv, i samarbeid med meg, når og hvordan det avsluttes. Jeg må hele tiden avgjøre om utilsiktede elementer fortsatt skal være med videre i prosessen.

MARIANNE HAUKEBØ - Knutsvei 75, 1450 Nesoddtangen - 66 91 18 97

Webdesign: